Albada Blay

Estudia música des dels 3 anys. Titulada en grau professional en l'especialitat de violí i titulada superior de Pedagogia per a la Formació Bàsica i General per l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). Especialitzada en formació musical primerenca i en dinàmiques familiars. Formació en mètode Dalcroze, Kodály, Orff, Suzuky i Gordon.

També té estudis de cant, direcció coral, piano, flauta dolça i bateria. Màster en Teràpia Breu Estratègica per l'Escola Universitària d'Arezzo. És la creadora del projecte Minimusics (www.minimusics.com), forma part de l'equip d’El Teler de Música (www.telermusica.com) i col·labora en diferents projectes educatius i per a famílies i professorat: "Nascuts per llegir”(iniciativa de Biblioteques Municipals) , “La música a l’escola bressol” (iniciativa de l’IMEB), col·laboració en diverses jornades de música i educació (a l’ESMUC, Centre de recursos pedagògics de Badalona, Universitat de Santiago de Compostela). Diversos projectes socials: “Música mare-nadó” (iniciativa de Xamfrà amb col·laboració del Casal dels Infants i Fundació ESCÓ. Imparteix cursos de formació per a mestres d'educació infantil (Centre de recursos pedagògics de Cornellà i Sant Joan Despí). És professora de música per a famílies a "Minimusics" i Xamfrà ( Fundació Arc Música).