Formació a professorat

TALLER: “Música, moviment i família en la primera infància”

DESTINAT: Mestres, educadors, tècnics d’educació infantil, monitors, mares de dia.

DURADA: 2’5 hores

DESCRIPCIÓ: Taller pràctic per conèixer diverses idees, activitats i estratègies per introduir als nadons, infants i els seus pares en l’activitat musical a partir d’experiències positives basades en el joc,l’afecte, la intuïció i la creativitat.

Recursos com la veu, el ritme, el moviment i la improvisació, utilitzats amb coherència i reflexió, poden convertir-se en magnífics canals d’aprenentatge y plaer que ajudin als nens i nenes a créixer, aprendre i estimar la música.

CURS: “Joc , música i moviment a l’educació infantil”

DESTINAT: Mestres, educadors i tècnics d’educació infantil

DURADA: entre 10 i 20h depenent de les necessitats de cada centre

MATERIAL: S’aportaran materials pedagògics per a utilitzar durant el curs i a l’aula (cançoner, àudios, vídeos...)

FINALITAT: La intenció d’aquest curs és oferir als mestres d’educació infantil un nou ventall de possibilitats per a treballar la música i tot allò que se’n relaciona (dansa, plàstica, expressió, psicomotricitat, lecto-escriptura...) d’una manera lúdica, divertida, innovadora i pedagògica.

OBJECTIUS:

· Adquirir una perspectiva més àmplia i actual del treball de la música a l’escola bressol. No només des de la cançó si no també des del moviment, l’audició, la interpretació , la creació i la lecto-escriptura.

· Facilitar una base dels conceptes elementals del llenguatge musical.

· Proporcionar pautes i recursos musicals a partir del joc, i adaptats a cada franja d’edat dins l’etapa de l’educació infantil.

· Elaborar nous materials i recursos per a posar en pràctica les activitats que es van aprenent durant el curs.

· Afavorir l’aplicació a l’aula dels continguts apresos.

· Programació i pràctica d’ una sessió.

CONTINGUTS:

· L’estimulació i l’aprenentatge musical per ajudar al desenvolupament integral de l’infant.

· Paràmetres i elements bàsics del llenguatge musical.

· Desenvolupament de recursos musicals per a l’aula d’educació infantil: a partir dels cants, la cançó, el ritme, el moviment, l’audició, l’experimentació amb el so i la interpretació amb diferents instruments, la creació i la lecto-escriptura.

· Com programar una sessió. Les diferents fases i estructura d’una sessió de música a l’aula d’infantil. Anàlisi d’una sessió tipus.

METODOLOGIA:

· Curs fonamentalment pràctic, utilitzant el joc musical i l’expressió artística com a principal recurs.

· Treballarem sobre un conjunt de recursos prèviament acordats (recull de cançons, danses i audicions) més altres eines didàctiques per al treball de la lecto-escriptura, la interpretació i la creació.

· Programació i pràctica d’una sessió a l’aula amb els infants i l’ assessorament de la formadora.

· Posterior anàlisi i reflexió conjunta de la sessió pràctica amb els infants.


Contacte: Telf. 653 18 49 45 - correu: albada.blay@gmail.com