Grup Liró (de 3 a 5 anys)

“La música és més potent que qualsevol altre mitjà per a l’educació” Plató

En aquesta etapa els infants aprenen ràpidament d’una manera espontània a través de la experimentació i el joc, sense necessitat de fer grans esforços d’autoconsciència o reflexió. Aprenen d’una forma natural i vivencial conseqüent amb el seu desenvolupament evolutiu, i resultat de la seva maduració física i cognitiva, i de les seves experiències de socialització.

Treballarem a partir d’activitats que fomentin experiències vivencials a través del joc, l’experimentació, la creació, el moviment i l’expressió..., on els continguts musicals es van integrant d’una forma natural i espontània que permetrà desenvolupar unes capacitats musicals que serviran de base sòlida per als futurs aprenentatges.

Ajudarem a millorar aspectes com el llenguatge, l’expressió, la creativitat, el sentit estètic, les habilitats socials, la lectura, l’escriptura, les matemàtiques, la memòria, etc. Així com també altres valors com el respecte, la constància i la perseverança, ajudant a forjar la pròpia personalitat i un sentit sòlid d’identitat.